Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Informe: Evolución da execución do orzamento do Estado. Información trimestral

​Informe elaborado para a comparecencia da secretaria de Estado de Orzamentos e Gastos ante a Comisión de Orzamentos do Congreso dos Deputados. Proporciona información detallada sobre os resultados económicos e financeiros relativos á execución do orzamento do Estado no período de referencia.