Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Informe mensual das Administracións Públicas sen incluír a Administración Local

​Información mensual das operacións non financeiras realizadas polo agregado dos subsectores Administración central, Administración rexional e Fondos da Seguridade Social, de acordo cos criterios da contabilidade nacional (SEC 2010), Revisión Estatística 2019.