Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

FMI Proxecto NEDD/SDDS Datos do Sector Fiscal sobre operacións non financeiras

España: Datos del Sector Fiscal (Operaciones no financieras)

Data de actualización: 31 de maio de 2023

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ESTADO

A información corresponde ás operacións non financeiras realizadas polo conxunto do sector das Administracións Públicas (S.13) e polo axente Estado, de acordo aos criterios de delimitación institucional e de imputación e valoración de operacións establecidos polo Sistema Europeo de Contas Nacionais da Unión Europea (SEC 2010). Revisión Estatística 2019. Os datos están adaptados ás especificacións do National Summary Data Page (NSDP), aprobados polo Consello Executivo do FMI, normas obrigatorias para todos os países que colaboran no proxecto NEDD (Normas Especiais para a Divulgación de Datos).

Descripción de los Datos NEDD/SDDSUnidad MonetariaPeriodo de ReferenciaÚltimo dato observadoDatos del periodo anteriorVariación en % sobre el periodo anteriorVariación en % sobre el mismo periodo del año anteriorEnlaces para ampliar información
Operaciones del sector Administraciones Públicas SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursos millones de euros 2022(A) 570.521 527.918 8,1 8,1 Recursos
Empleos millones de euros 2022(A) 634.297 610.864 3,8 3,8 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros 2022(A) -63.776 -82.946 -23,1 -23,1 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Abril 2023 20.311 31.222 -34,9 11,2 Recursos
Empleosmillones de euros Abril 2023 21.244 22.746 -6,6 9,4 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Abril 2023 -933 8.476 0,0 -19,6 Necesidad de financiación
Operaciones del Estado (Datos acumulados a fin del período) SEC 2010. Revisión Estadística 2019 IGAE
Recursosmillones de euros Abril 202380.85160.540 33,5 10,7 Recursos
Empleosmillones de euros Abril 2023 82.511 61.267 34,7 3,0 Empleos
Déficit/Superávitmillones de euros Abril 2023 -1.660 -727 128,3 -76,5 Necesidad de financiación