Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat ha de calcular la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració central prevista en article esmentat. Per acomplir aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

Any 2021

  Octubre 2021

   Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel)        

   Septiembre 2021

   Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel)                          

   Agosto 2021 

    Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

    Julio 2021

    Publicación (PDF)                        Cuadros (Excel)

    Junio

     Publicación (PDF)                            Cuadros (Excel)

    Mayo 2021

    Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Abril 2021

     Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Marzo 2021              

    Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

      Febrero 2021

     Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Enero 2021

    Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)   

 

Ecercicis anteriors