Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Sèrie anual. Classificació funcional de la despesa del subsector Administració Regional (COFOG) i detall per comunitat autònoma

Aquesta informació mostra una presentació creuada de la despesa del subsector administració regional classificat per funcions (finalitat de la despesa) i la naturalesa econòmica, d'acord amb les operacions establertes en el SEC.