Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades que afecten a fondos europeos

Se desexa pór en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, pode utilizar a canle habilitada para o efecto polo citado Servizo, e ao que se pode acceder a través da seguinte ligazón.

 

Os aspectos fundamentais da citada canle de comunicación atópanse contidos na Comunicación 1/2017, de 6 de abril, do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, que puede consultar en el apartado de normativa y otra documentación.

Con carácter previo á eventual remisión de información pode vostede expor ao este Servizo, a través da seguinte dirección de correo electrónico (consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es), as cuestións que estime oportunas en relación coa forma e requisitos cos que a información debe ser remitida, o tratamento que se dará á mesma, e, en xeral, calquera aspecto relativo á remisión de información a través da presente canle de comunicación.

Análise da información remitida
Garantía de confidencialidade
Non condición de interesado