Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Organismos de Estados membros da Unión Europea con funcións similares

​Nesta epígrafe pódese acceder á información sobre os órganos de control dos países membros da Unión Europea.