Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Bústia de contactes

Registre comptable de factures. Bústia de contactes

​Per tal de proporcionar informació o rebre suggeriments sobre el registre comptable de factures, que entrarà en funcionament a partir de l'1 de gener de 2014 segons el que regula el projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures, s'ha creat la bústia de correu electrònic rcf@igae.hacienda.gob.es

D'altra banda, la comunicació d'incidències del registre comptable de factures, integrat en SIC’3, s’ha de fer pels canals habituals, és a dir:

  • Mitjançant el Sistema d'Informació de Notificació d'Incidències de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (SINOI).
  • Mitjançant la “Bústia de suggeriments” de la pàgina principal del SIC’3.