Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Execució del pressupost de despeses de l'Estat. Avenç comentat. Administració general de l'Estat. 2015

Aquesta publicació es realitza sobre la base de les exigències establertes en l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics sobre millores en la transparència en l'àmbit de la informació econòmica i estadística elaborada pel Govern, i conté informació sobre els pagaments efectuats mensualment, així com a nivell acumulat, des de començament de l'exercici i fins a la fi del període al que faci referència.