Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Informe: Evolució de l'execució del pressupost de l'Estat. Informació trimestral

Informe elaborat per a la compareixença de la Secretaria de l'Estat de Pressupostos i Despeses davant la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats. Proporciona informació detallada sobre els resultats econòmics i financers relatius a l'execució del pressupost de l'Estat en el període de referència.