Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat nacional. Sèrie anual. Classificació funcional de la despesa del subsector Administració Local (COFOG)

​Aquesta informació mostra una presentació creuada de la despesa del subsector administració local classificat per funcions (finalitat de la despesa) i la naturalesa econòmica, d'acord amb les operacions establertes en el SEC.