Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Comptabilitat Nacional. Informe mensual de les Administracions Públiques sense incloure l'Administració Local

​Informació mensual de les operac​ions no financeres efectuades per l'agregat dels subsectors Administració Central, Administració Regional i Fons de la Seguretat Social, d'acord amb els criteris de la comptabilitat nacional (SEC 2010), Revisió Estadística 2019.