Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors 2021

L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat calcularà la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració Central prevista en el citat article. Per donar compliment a aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

Any 2021

   Diciembre 2021

  Publicación (PDF)                     Cuadros (Excel)

   Noviembre 2021

  Publicación (PDF)                      Cuadros (Excel) 

   Octubre 2021

  Publicación (PDF)                      Cuadros (Excel)     

   Septiembre 2021

  Publicación (PDF)                      Cuadros (Excel)                     

   Agosto 2021

    Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

    Julio 2021

  Publicación (PDF)                     Cuadros (Excel)

    Junio 2021

    Publicación (PDF)                            Cuadros (Excel)

    Mayo 2021

  Publicación (PDF)                          Cuadros (Excel)

    Abril 2021

Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Marzo 2021           

  Publicación (PDF)                           Cuadros (Excel)

      Febrero 2021

    Publicación (PDF)                             Cuadros (Excel)

     Enero 2021

  Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)