Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Informe sobre el període mitjà de pagament a proveïdors 2023

L'article 6.1 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que la Intervenció General de l'Administració de l'Estat calcularà la informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors de l'Administració Central prevista en el citat article. Per donar compliment a aquest precepte, la IGAE publicarà mensualment aquesta informació.

Any 2023

  Diciembre 2023

  Publicación (PDF)                   Cuadros (Excel)

  Noviembre 2023

  Publicación (PDF)                   Cuadros (Excel)

  Octubre 2023

  Publicación (PDF)                      Cuadros (Excel)

  Septiembre 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

  Agosto 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

  Julio 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

  Junio 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

  Mayo 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

   Abril 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

   Marzo 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

   Febrero 2023

  Publicación (PDF)                       Cuadros (Excel)

   Enero 2023

  Publicación (PDF)                         Cuadros (Excel)