Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Organismes d’estats membres de la Unió Europea amb funcions similars

En aquest apartat es pot accedir a la informació sobre els òrgans de control dels països membres de la Unió Europea.