Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Per a què serveix l’RCF?

Registre comptable de factures. Per a què serveix l’RCF?

El registre comptable de factures que preveu l'article 8 del projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable en el sector públic serà un instrument clau per al control comptable rigorós de les factures rebudes per les administracions, a l'efecte d'aconseguir més confiança en els comptes públics i de millorar el control de la morositat en les administracions públiques. La seva posada en funcionament contribuirà a proporcionar un millor control de la despesa pública i a facilitar el seguiment del compliment dels compromisos de pagament de les administracions públiques.