Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Breu presentació de l’RCF

El registre comptable de factures de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics. Breu presentació de l’RCF.