Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Òrgan competent en la gestió del registre comptable de factura

Registre comptable de factures. Òrgan competent en la gestió del registre comptable de factura

D'acord amb l’article 3 del projecte d'Ordre per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, l'òrgan competent per a la gestió del registre comptable de factures és l'òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, és a dir, l'oficina comptable.