Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Bústia de contactes

Registre comptable de factures. Bústia de contactes

Per tal de proporcionar informació o rebre suggeriments sobre el registre comptable de factures, que entrarà en funcionament a partir de l'1 de gener de 2014 segons el que regula el projecte de llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures, s'ha creat la bústia de correu electrònic rcf@igae.hacienda.gob.es

D'altra banda, la comunicació d'incidències del registre comptable de factures, integrat en SIC’3, s’ha de fer pels canals habituals, és a dir:

  • Mitjançant el Sistema d'Informació de Notificació d'Incidències de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (SINOI).
  • Mitjançant la “Bústia de suggeriments” de la pàgina principal del SIC’3.