Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Circulars i escrits sobre el RCF i Factures electròniques

     Circulars i escrits de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) sobre el Registre Comptable de Factures i Factura electrònica