Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria
  • Hasiera

Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusia

Logo IGAE

Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusia (IGAE) estatuko sektore publikoko barne kontrolerako organoa eta kontabilitate publikoa zuzentzen eta kudeatzen duen zentroa da.

Barne kontrolerako organo gisa, sektore publikoko jarduera ekonomiko-finantzarioa legezkotasun, ekonomia, efizientzia eta eraginkortasun printzipioetara egokitzen dela egiaztatzeaz arduratzen da IGAE, legezkotasunaren aurretiko kontrolaren eta etengabeko kontrol finantzarioaren, kontu-ikuskaritza publikoaren eta diru-laguntzen finantza-kontrolaren bitartez.

Kontabilitate publikoa kudeatzen eta zuzentzen duen zentroa denez, kontabilitateari buruzko informazio fidagarria, osoa, profesionala eta independentea eman behar du kudeaketa publikoari buruz. Eta ildo horretan, bere erantzukizuna da sektore publikoko kontu ekonomikoak egitea Kontu Nazionalen Europako Sistemak ezartzen duen metodologiari jarraiki. Sistema horren helburua zehatz-mehatz da zifra zehaztea, nazioaren bizitza ekonomikoan ezinbestekoa izaki, baita defizit publikoa zein den adieraztea ere, bai Administrazio Publikoena, bai azpi-sektore bakoitzarena ere.

Orrialde hauetan, IGAEk egindako hainbat argitalpen, estatistika eta txosten ikusi ahal izango dituzu arestian aipatutako hainbat funtzioei buruz, baita kontrol ekonomiko-finantzarioari eta kontabilitate publikoari buruzko indarreko legedia ere, zuzenean edo bere datu-baseen bidez.

Berriak