Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitate nazionala. Urteko seriea. Eskualdeko Administrazioa azpisektorearen finantzarioak ez diren eragiketak eta xehetasunak autonomia-erkidegoaren arabera

Eskualdeko Administrazioa azpisektoreak (S.1312) eta autonomia-erkidego bakoitzak egin dituzten finantzarioak ez diren eragiketen urteroko aldizkakotasuna duen serie historikoa, kontularitza nazionalaren arabera (SEC 2010), 2019ko azterketa estatistikoa.