Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitate nazionala. Urteko seriea. Administrazio Publikoen gastuaren sailkapen funtzionala (COFOG).

Informazio honek administrazio publikoak sektorearen gastuen aurkezpen gurutzatua erakusten du, funtzioen (gastuaren helburua) eta izaera ekonomikoaren arabera, SEC erakundean zehaztutako jarduketei jarraituz.