Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontularitza nazionala. Urteko seriea. Eskualdeko Administrazioa azpisektoreko gastuaren sailkapen funtzionala (COFOG) eta xehetasunak autonomia-erkidegoaren arabera

Informazio honek eskualdeko administrazioa azpisektorearen gastuen aurkezpen gurutzatua erakusten du, funtzioen (gastuaren helburua) eta izaera ekonomikoaren arabera, SEC erakundean zehaztutako jarduketei jarraituz.