Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitate nazionala. Serie anual. Gizarte Segurantzaren Funtsen azpisektoreko gastuaren sailkapen funtzionala

Informazio honek gizarte segurantzako funtsak azpisektorearen gastuen aurkezpen gurutzatua erakusten du, funtzioen (gastuaren helburua) eta izaera ekonomikoaren arabera, SEC erakundean zehaztutako jarduketei jarraituz.