Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitate nazionala. Serie anual. Gizarte Segurantzaren Funtsen azpisektoreko gastuaren sailkapen funtzionala

​Informazio honek gizarte segurantzako funtsak azpisektorearen gastuen aurkezpen gurutzatua erakusten du, funtzioen (gastuaren helburua) eta izaera ekonomikoaren arabera, SEC erakundean zehaztutako jarduketei jarraituz.