Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurrekontu exekuzioaren eta bere aldaketen eragiketak eta diruzaintzako eragiketak. Estatuko Administrazio Orokorra. 2007

Azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorreko 136.5 artikuluan aurreikusitako baimena oinarri hartuta, Estatuko aurrekontua gauzatzeko eragiketei, aurrekontu horren aldaketei, altxortegi-eragiketei eta interes orokorrekotzat jotzen diren gainerako eragiketei buruzko informazioa argitaratzen da hilero.