Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurrekontu exekuzioaren eta bere aldaketen eragiketak eta diruzaintzako eragiketak. Estatuko Administrazio Orokorra

Azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorreko 136.1 artikuluan aurreikusitako baimena oinarri hartuta, Estatuko aurrekontua gauzatzeko eragiketei, aurrekontu horren aldaketei, altxortegi-eragiketei eta interes orokorrekotzat jotzen diren gainerako eragiketei buruzko informazioa argitaratzen da hilero.​