Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurrekontu exekuzioa. Estatuko Administrazio Orokorra. 2014

Azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorraren 135. artikuluak xedatzen du Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Aurrekontuen Batzordearen esku jarriko duela hilero aurrekontuen gauzatzeari buruzko informazioa, Gorte Nagusiek Gobernuari egoki irizten dioten informazioa eskatzeko duten eskumena alde batera utzi gabe. Agindu hori betetzeko egin da argitalpen hau, azaroaren 8ko EHA/3067/2011 Aginduak ezarritako edukia oinarri hartuta; eduki horretan, Estatuko Administrazio Orokorrerako Kontabilitate Instrukzioa onartzen da.