Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurrekontuaren likidazioa. Erakundeak

Azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorraren 37.2 artikuluak xedatzen du Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege-proiektuari erantsita aurreko urteko aurrekontuen kitapenari buruzko dokumentazio osagarria aurkeztu behar dela. Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak artikulu hori betetzeko egin du argitalpen hau, eta EAOren Aurrekontuaren kitapena, Erakunde Autonomoena, Estatu Agentziena, izaera mugatzaileko gastu-aurrekontuko kredituak dituzten beste Erakunde Publiko batzuena eta ustiapen- eta kapital-aurrekontuei dagokiena bereizi ditu.

2020 Urtea

    Organismos Autónomos, Agencias estatales y otros Organismos Públicos con presupuesto de gastos limitativos. Ejercicio 2020 (PDF)

    Formato comprimido. Organismos Autónomos, Agencias estatales y otros Organismos con presupuesto de gastos limitativos. Ejercicio                 2020(Excel). zip

Aurreko ariketak

    Organismos Autónomos, Agencias estatales y otros Organismos Públicos con presupuesto de gastos limitativos. Ejercicio 2019 (PDF)

     Formato comprimido. Organismos Autónomos, Agencias estatales y otros Organismos con presupuesto de gastos limitativos. Ejercicio                 2019 (Excel). zip

    Organismos Autónomos, Agencias estatales y otros Organismos Públicos con presupuesto de gastos limitativos. Ejercicio 2017 (pdf)