Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurrekontu exekuzioa. Erakundeak. 2015

​Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorraren 135. artikuluak dio, Gorte Nagusiek Gobernuari egokitzat jotzen duten informazioa eskatzeari kalterik egin gabe, Estatuaren Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak, hilero, aurrekontuak gauzatzeari buruzko informazioa jarriko du Gorte Nagusien eskura, Aurrekontu Bulegoaren bidez. Agindu hau betetzeko, argitalpen hau prestatu da, Estatuko erakunde administraziorako kontabilitate instrukzioari buruzko uztailaren 14ko EHA/2045/2011 Aginduak ezarritako edukian oinarrituta.