Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitate nazionala. Urteko seriea. Gizarte Segurantzaren Funtsen azpisektoreko eragiketa ez finantzarioak

​​​Gizarte Segurantzako Funtsak azpisektoreak egin dituen finantzarioak ez diren eragiketen urteroko aldizkakotasuna duen serie historikoa, kontularitza nazionalaren arabera (SEC 2010), 2019ko azterketa estatistikoa.