Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Prozedurak

Atal honetan, diru-laguntzen eta laguntza publikoen finantza-kontrolerako prozedurari buruzko informazioa aurkituko duzu —Estatuko Administrazioko Kontuhartzailetza Nagusiak du horren eskumena—. Halaber, telematikoki izapidetzeko aukera eskaintzen da.