Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Zer erregistratzen da RCF erregistroan, bai faktura elektronikoei dagokienez eta bai paperezkoei dagokienez?

Fakturen kontabilitateko erregistroa. Zer erregistratzen da RCF erregistroan, bai faktura elektronikoei dagokienez eta bai paperezkoei dagokienez?

Gai honetarako erantzuna Agindu proiektuaren 5. artikuluan ezarri da, fakturen kontabilitateko erregistroaren baldintza funtzionalak eta teknikoak araupetzen dituena.

Administrazio erregistroak igorritako fakturak kontabilitate bulegoaren bidez erregistratuko dira, fakturen kontabilitateko erregistroan. Bakoitzari aipatutako fakturaren identifikazio kode bat esleituko zaio, adierazitako kontabilitateko erregistroan eta kode hori izapide guztietan agertuko da.

Faktura elektronikoei dagokienez, faktura elektronikoen dagokion sarrerako Gune orokorraren bidez igorri edo eskura jarri behar den erregistroaren xedeko informazioa, faktura bakoitzeko, honakoa izango da: faktura elektronikoa bera, aipatutako Gunearekin lotutako erregistroan esleitutako erregistro idazpen zenbakia, eta aipatutako erregistro idazpenaren data eta ordua.

Paperezko fakturei dagokienez, kontabilitate bulegoak fakturen kontabilitateko erregistroan ohar bat sortuko du, jasotako faktura bakoitzeko, eta faktura bakoitzeko, gutxienez, honako informazioa bilduko du:

  • Fakturaren bidalketa-data.
  • Faktura administrazio erregistroan aurkeztu den data.
  • Identifikazio Fiskaleko zenbakia edo faktura igorri duenaren identifikazio zenbaki baliokidea.
  • Faktura nahita nahiez igorri behar duenaren izen-abizenak, arrazoi edo izen sozial osoa.
  • Fakturaren zenbakia eta, dagokionean, serie-zenbakia.
  • Eragiketaren zenbatekoa, BEZa barne (edo zerga baliokidea).
  • Zenbatekoa adierazi den unitate monetarioa, ISO 4217 Alpha-3 kodearen arabera.
  • Eta fakturan adierazitako organo eskudunaren, izapidetze unitatearen eta kontabilitate bulegoaren kodea, administrazio unitateen DIR3 direktorioaren arabera, Herri Administrazioetako Estatuko Idazkaritzak kudeatuta.

Halaber, paperezko fakturaren kopia digitalizatua erantsi ahal izango da.

Fakturen kontabilitateko erregistroan jasotako bai faktura elektronikoak eta bai paperezkoak, horiek izapidetzeko eskudun diren dagozkion organoetara banatu baino lehen, baliozkotu beharko dira kontabilitate bulegoaren bidez. Okerreko daturen bat aipatutako organo eskudunei fakturak banatzeko eragozten dieten datuak atzemango balira, edo fakturak ez balira kontabilitate bulegoaren eskumenekoak izango, atzera botako ditu eta jatorrizko administrazio erregistroa itzuliko ditu, horren zergatia adieraziz. Hori guztia fakturen kontabilitateko erregistroan bertan adieraziko da.