Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

RCF erregistroaren derrigortze egutegia

Fakturen kontabilitateko erregistroa. RCF erregistroaren derrigortze egutegia

Faktura elektronikoa sustatzeari eta fakturen kontabilitate erregistroa Sektore Publikoan sortzeari buruzko abenduaren 27ko 25/2013 Legeko zortzigarren amaierako xedapenaren arabera, 2013ko abenduaren 28ko BOEn argitaratuta, fakturak fakturen kontabilitate erregistroan 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera adierazi beharko dira. Amaierako xedapen honek faktura elektronikoak nahita nahiez aurkezteko beharra 2015eko urtarrilaren 15era arte atzeratu du. Hori guztia, legea indarrean sartzeko aukera alde batera utzi gabe, hura BOEn argitaratu eta ondorengo 20 egunetara..