Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitatearen arloan eskuduna den organoaren jarduerak

Fakturen kontabilitateko erregistroa. Kontabilitatearen arloan eskuduna den organoaren jarduerak

Kontabilitate esparruan eskudun den organoak hurrengo jarduerak burutuko ditu, fakturak adierazteko jarduerez gain, bai elektronikoak eta bai paperezkoak, fakturen kontabilitate erregistroan, eta faktura horiek jaso behar dituzten administrazio organoei banatzeaz gain, faktura elektronikoa sustatzeari eta fakturen kontabilitate erregistroa Sektore Publikoan sortzeari buruzko abenduaren 27ko 25/2013 Legeko 10. artikuluaren arabera, 2013ko abenduaren 28ko BOEn argitaratuta:

  • Derrigortasuna onartzeko duten fakturei dagokienez, jarduteko eskakizunak aldian-aldian burutzea. Eskakizun horiek organo eskudunei zuzenduko zaizkie.
  • Hiruhileko txosten bat burutzea. Bertan adieraziko da, adierazi zirenetik hiru hilabete baino gehiago pasa diren eta oraindik organo eskudunek haien derrigortasuna onartu ez duten fakturen zerrenda. Txostena barne kontrol organoari igorriko zaio, urteko hiruhileko natural bakoitzaren ondorengo hamabost egunen barruan.