Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Tokiko sektore publikoaren kontuak

Apirilaren 28ko 424/2017 Errege Dekretuaren 36.2 artikuluan xedatutakoa betez (424/2017 Errege Dekretua, apirilaren 28koa, tokiko sektore publikoko entitateen barne-kontrolerako araubide juridikoa arautzen duena, eta IGAEren 2020ko apirilaren 2ko Ebazpenaren bidez garatua), toki-erakundeen kontabilitate-informazioa eta auditoretza-txostenak zentro horretara bidali ordez, toki-erakundeek kontuak emateko Kontuen Auzitegiak daukan ataritik hartuko da zuzenean informazioa.

Toki-erakundeen kontabilitateko informazioa eta auditoretza-txostenak ikusteko, esteka honetan sartu behar da:  Kontuen Auzitegiaren Kontuak Emateko Ataria