Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurrekontuaren likidazioa. Estatua

Azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorraren 37.2 artikuluak xedatzen du Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege-proiektuari erantsita aurreko urteko aurrekontuen kitapenari buruzko dokumentazio osagarria aurkeztu behar dela. Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak artikulu hori betetzeko egin du argitalpen hau, eta EAOren Aurrekontuaren kitapena, Erakunde Autonomoena, Estatu Agentziena, izaera mugatzaileko gastu-aurrekontuko kredituak dituzten beste Erakunde Publiko batzuena eta ustiapen- eta kapital-aurrekontuei dagokiena bereizi ditu.

2022. Urtea

    Estado. Ejercicio 2022 (PDF)                                            Cuadros. Ejercicio 2022 (Excel)                    Cuadros. Anexo I (Excel)                    Cuadros. Anexo II (Excel)

Aurreko ariketak

  Estado. Ejercicio 2021 (PDF)                                              Cuadros. Ejercicio 2021 (Excel)                    Cuadros. Anexo I (Excel)                    Cuadros. Anexo II (Excel)

    Estado. Ejercicio 2020 (PDF)                                               Cuadros. Ejercicio 2020 (Excel)                      Cuadros. Anexo I (Excel)                   Cuadros. Anexo II (Excel)

    Estado. Ejercicio 2019 (PDF)                                              Cuadros. Ejercicio 2019 (Excel)

  Estado. Ejercicio 2018 (PDF)                                              Cuadros. Ejercicio 2018 (Excel)