Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Aurrekontuaren likidazioa. Ustiapena eta kapitala

Azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorraren 37.2 artikuluak xedatzen du Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege-proiektuari erantsita aurreko urteko aurrekontuen kitapenari buruzko dokumentazio osagarria aurkeztu behar dela. Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak artikulu hori betetzeko egin du argitalpen hau, eta EAOren Aurrekontuaren kitapena, Erakunde Autonomoena, Estatu Agentziena, izaera mugatzaileko gastu-aurrekontuko kredituak dituzten beste Erakunde Publiko batzuena eta ustiapen- eta kapital-aurrekontuei dagokiena bereizi ditu.

2021 Urtea

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2021 (PDF)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2021 (Excel). zip

Aurreko ariketak

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2020 (PDF)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2020 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2019 (PDF)

  Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2019 (Excel). zip

  Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2018 (pdf)

Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2018 (Excel). zip

Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2017 (pdf)

Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2017 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2016 (pdf)

    Formato comprimido. Presupuestosde explotación y capital. Ejercicio 2016 (Excel). zip