Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurrekontuaren likidazioa. Ustiapena eta kapitala

Azaroaren 26ko 47/2003 Aurrekontuen Lege Orokorraren 37.2 artikuluak xedatzen du Estatuko Aurrekontu Orokorren Lege-proiektuari erantsita aurreko urteko aurrekontuen kitapenari buruzko dokumentazio osagarria aurkeztu behar dela. Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiak artikulu hori betetzeko egin du argitalpen hau, eta EAOren Aurrekontuaren kitapena, Erakunde Autonomoena, Estatu Agentziena, izaera mugatzaileko gastu-aurrekontuko kredituak dituzten beste Erakunde Publiko batzuena eta ustiapen- eta kapital-aurrekontuei dagokiena bereizi ditu.

2022 Urtea

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2022 (PDF)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2022 (Excel). zip

Aurreko ariketak

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2021 (PDF)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2021 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2020 (PDF)

    Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2020 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2019 (PDF)

  Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2019 (Excel). zip

  Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2018 (pdf)

Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2018 (Excel). zip

Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2017 (pdf)

Formato comprimido. Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2017 (Excel). zip

    Presupuestos de explotación y capital. Ejercicio 2016 (pdf)

    Formato comprimido. Presupuestosde explotación y capital. Ejercicio 2016 (Excel). zip