Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitate nazionala. Urteko seriea. Gizarte Segurantzaren Funtsen azpisektoreko eragiketa ez finantzarioak

Gizarte Segurantzako Funtsak azpisektoreak egin dituen finantzarioak ez diren eragiketen urteroko aldizkakotasuna duen serie historikoa, kontularitza nazionalaren arabera (SEC 2010), 2019ko azterketa estatistikoa.