Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitate nazionala. 2011/85/UE Arauan ezarritako adierazleak

Herri Administrazioetako finantzen gardentasunaren eta aurrekontu esparruetako aplikazio orokorraren eremuaren inguruko 2011/85/UE Arauaren VI. Kapitiluak zera dio bere 14.3. artikuluan: “Estatu kideek, herri administrazioetako azpisektore guztiei dagokienez, argitaratuko dute aurrekontu publikoetan nabarmen eragin dezakeen kontingente pasiboen inguruko informazio egokia, zehazki: berme publikoak, berankorren maileguak eta erakunde publikoen jardueren emaitzazko pasiboak, haien magnitudea adieraziz. Estatu kideek, era berean, argitaratuko dute herri administrazioek elkarte pribatuen eta publikoen kapitalean duten partaidetzaren inguruko informazioa, ekonomikoki garrantzitsuak diren zenbatekoak egonez gero”.