Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Administrazio Publikoen Gastuaren Sailkapen Funtzionala (COFOG)

Txosten Metodologiko Estandarizatuta

 • 1. Kontaktua
  • 1.1 Harremanetan jartzeko erakundea
   • Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra
  • 1.2 Harremanetan jartzeko unitatea
   • Estatuko Kontularitza Bulegoa
  • 1.5 Harremanetan jartzeko helbidea
   • Mateo Inurria 15, 28036 Madril
 • 2. Metadatuen eguneraketa
  • 2.1 Metadatuen azken balioztatzea
   • 26/02/2021
  • 2.2 Metadatuen azken zabalpena
   • 12/03/2021
  • 2.3 Metadatuen azken eguneraketa
   • 30/11/2022
 • 3. Aurkezpen estatistikoa
  • 3.1 Datuen azalpena
   • Eginkizunen araberako administrazio publikoen gastua, COFOG sailkapenari jarraituz (1999. urtean berraztertu zen sailkapena, ELGE erakundeak garatuta eta Nazio Batuen Erakundeak argitaratuta) SEC 2010 Transmisio Programaren barruan dago.

    COFOG sailkapenak administrazio publikoak sektorearen eta horren azpisektoreen gastuak sailkatzen ditu, SEC sisteman ezarritako eragiketen helburuaren arabera erregistratuta daudenak. Izaera ekonomikoaren eta eginkizunen araberako gastu-eragiketen sailkapen gurutzatua da. Gastu publikoaren azterketa-tresna garrantzitsua da, oso erabilgarri nazioarteko alderaketak egiteko, administrazioek eginkizun ekonomikoak eta sozialak izaten baitituzte.

  • 3.2 Sailkapen-sistemak
   • Erabili diren sailkapen-sistemak SEC 2010 metodologian ezarri zirenak dira, hots
   • Administrazio Publikoen sektorea eta horren azpisektoreak, SEC 2010 metodologian ezarritakoaren arabera
    • S.13 Administrazio publikoak
     • S.1311 Administrazio nagusia
     • S.1312 Eskualdeko administrazioa
     • S.1313 Tokiko administrazioa
     • S.1314 Gizarte Segurantzako funtsak
   • SEC 2010 ezarritako gastu-eragiketen sailkapen ekonomikoa:
    • D.1 Soldatapekoen ordainketa
    • P.2 Bitarteko kontsumoak
    • D.29 Ekoizpenaren gaineko bestelako zergak
    • D.3 Dirulaguntzak
    • D.4 Jabetzaren errentak
    • D.51 Errentaren gaineko zergak
    • D.62 Gauzaz egindako transferentzia sozialak ez diren prestazio sozialak
    • D.632 Gauzaz egindako transferentzia sozialak: merkatuan eskuratutako ekoizpena
    • D.7 Bestelako transferentzia arruntak
    • P.5 Kapital eraketa gordina
    • Ekoiztu gabeko aktiboen lagapenak kenduta egindako erosketak
    • D.9 Kapital-transferentziak, ordaintzeko
   • Nazio Batuen Erakundearen COFOG sailkapena Sailkatzeko hiru maila ditu: dibisioak, taldeak eta motak. Dibisioak, taldeetan banatzen direnak, honako hauek dira:
    • 01 - Zerbitzu publiko orokorrak
    • 02 - Defentsa
    • 03 - Zerbitzu publiko orokorrak
    • 04 - Arazo ekonomikoak
    • 05 - Ingurumenaren babesa
    • 06 - Etxebizitza eta komunitate-zerbitzuak
    • 07 - Osasuna
    • 08 - Aisialdia, kultura eta erlijioa
    • 09 - Hezkuntza
    • 10 - Gizarte-babesa
  • 3.3 Sektoreen araberako estaldura
   • Informazioak administrazio publikoen sektorea hartzen du. SEC 2010 sistemak honela definitzen du sektore hori: merkatu-ekoizleak ez diren erakunde-unitateen multzoa, zeinen ekoizpena banakako edo taldeko kontsumora zuzentzen den, beste sektore batzuetako unitateek egindako derrigorrezko ordainketen bidez finantzatzen direnak, eta errenta eta aberastasun nazionala birbanatzeko eragiketak egiten dituztenak.
  • 3.4 Kontzeptu eta definizio estatistikoak
   • Zerga eta kotizazio sozial moten kontzeptu eta definizio estatistikoak SEC 2010 sisteman jasotzen dira.
  • 3.5 Unitate estatistikoa
   • Unitate estatistikoa erakunde-unitatea da, SEC 2010 sisteman zehazten den arabera. Eragiketa honetan administrazio publikoak sektorean eta horren azpisektoreetan sailkatutako erakunde-unitateak hartzen dira kontuan./p>

    SEC sisteman S.13 sektorean erakunde-unitatetzat jotzen diren adibideak honako hauek dira:

    a) lurralde ekonomikoko beste unitate batzuen gainean agintaritza judiziala erabiltzeko eta zenbait jarduera administratzeko eta finantzatzeko legez sortu diren administrazio publikoetako unitateak, batez ere kolektibitateari merkatukoak ez diren ondasunak eta zerbitzuak emanez;

    b) administrazio publikoen erakunde edo ia-ia sozietate bat, betiere bere ekoizpena merkatukoa ez bada eta administrazio publikoen unitate batek kontrolatzen badu;

    c) nortasun juridikoa duten irabazi-asmorik gabeko erakundeak, merkatukoak ez diren ekoizleak direnak eta administrazio publikoek kontrolatzen dituztenak;

    d) pentsio-funts autonomoak, kontribuziorako legezko betebeharra izanez gero, eta administrazio publikoek funtsak kudeatzen dituztenean kotizazioak eta prestazioak finkatzeari eta onartzeari dagokionez.

  • 3.6 Populazio estatistikoa
   • Jomugako populazioa administrazio publikoak sektorea eta horren azpisektoreak dira.
  • 3.7 Eremu geografikoa
   • Estatukoa.
  • 3.8 Denborazko estaldura
   • Serieak 1995-2020 denboraldia hartzen du.
  • 3.9 Oinarrizko denboraldia
   • Ez da aplikagarria
 • 4. Neurtzeko unitatea
  • 4.1 Neurtzeko unitatea
   • Datuak milioi eurotan agertuko dira.
 • 5. Erreferentziazko denboraldia
  • 5.1 Erreferentziazko denboraldia
   • Erreferentziazko denboraldia urte naturala da.
 • 6. Erakundearen agindua
  • 6.1 Egintza juridikoak eta bestelako hitzarmenak
   • Estatuko helburuetarako erabiliko diren eragiketa estatistikoen datuak jasoko, prozesatuko eta zabalduko dira Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legean eta ekainaren 29ko 4/1990 Legearen Laugarren Xedapen Gehigarrian ezartzen denari jarraituz. Izan ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko Legean Estatuko Plan Estatistikoa Estatuko Administrazioaren jarduera estatistikoa antolatzen duen tresna nagusia dela ezartzen da, eta Estatuko Administrazioaren edo horren menpe dauden erakundeen zerbitzuek laurtekoan egin behar dituzten estatistikak jasotzen ditu. Estatuko Plan Estatistikoan jasotzen diren estatistika guztiak estatuko helburuetarako dira, eta derrigorrez bete behar dira. Eragiketa estatuko helburuetarako estatistika da, eta 2021-2024 Estatuko Plan Estatistikoaren barruan dago.

    Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrak, 125.2(g) artikuluan, honako hau ezartzen du: Estatuko Administrazioko Kontu Hartzailetza Orokorra kontularitza publikoa kudeatzen duen zentroa da, eta administrazio publikoen sektorea osatzen duten unitateen kontu nazionalak prestatzea dagokio, Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sisteman erakundeak mugatzeko eta eragiketak egozteko ezartzen diren irizpideen arabera. Horrez gain, 133. artikuluan ezartzen du: 125(2)(g), (h) eta (i) paragrafoetan ezarritakoari jarraituz, unitate publikoak sektore publikoko kontu ekonomikoak egiteko beharrezkoa den laguntza eta informazio guztia ematera behartuta daude baita, unitate publikoen kontularitza nazionalaren esparruan, barneko eta komunitateko araudiek finkatzen duten informazio guztia ematera ere.

    Eginkizunen araberako administrazio publikoen gastuaren egitea eta transmisioa Europar Batasuneko Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sistemari buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2013ko maiatzaren 21eko 549/2013 Arautegiaren B eranskinean ezartzen da.

  • 6.2 Datuen banaketa
   • Estatuko zerbitzu estatistikoen (INE institutua, ministerioetako sailak, organismo autonomoak eta Estatuko Administrazioaren erakunde publikoak) arteko datu-trukeak, baita horien eta agindutako estatistikak garatzeko autonomia-erkidegoetako zerbitzu estatistikoen arteko datu-trukeak ere, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko legeak arautzen ditu. Lege berak administrazioen arteko koordinazio estatistikorako mekanismoak ezartzen ditu, baita egokia denean lankidetza-hitzarmenak sinatzeko aukera ere.
 • 7. Konfidentzialtasuna
  • 7.1 Konfidentzialtasun-politika
   • Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legeak IGAE behartzen du, zerbitzu estatistiko, datu pertsonalak ez zabaltzera, horien jatorria edozein dela ere. Datu pertsonaltzat joko dira interesdunak zuzenean identifikatzeko edo, horien egituraren, edukiaren edo desagregazio-mailaren ondorioz zeharka identifikatzeko aukera ematen duten pertsona fisiko edo juridikoei dagozkienak.

    Halaber, Europako estatistikari buruzko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2009ko martxoaren 11ko 223/2009 Arautegiak Europako estatistikak egiteko erabiltzen diren datuen konfidentzialtasuna eta datu konfidentzial horietarako sarbidea bermatzen duten oinarri eta gidalerro komunak jartzeko beharra zehazten du, aurrerapen teknikoak eta gizarte demokratiko bateko erabiltzaileek dituzten beharrak kontuan hartuta.

  • 7.2 Datu konfidentzialen prozesamendua
   • Datuak konfidentzialtasunez prozesatuko dira jasotzean eta balioztatzean, eta argitaratu arte.

    Gainera, azpimarratu beharra dago Administrazio publikoen gastuaren sailkapen funtzionala laburpen-estatistika dela; horretan, erabili diren datu pertsonalak, kasu honetan pertsona juridikoei dagozkienak, administrazio publikoetako sektoreen edo azpisektoreen arabera antolatzen dira, eta horrek banakako unitateetara lotutako informazioa identifikatzea galarazten du.

 • 8. Zabalpenaren politika
  • 8.1 Zabalpenaren egutegia
   • Estatistiken zabalpenaren egutegia urtarrilean argitaratzen da IGAE erakundearen webgunean.
  • 8.2 Zabalpenaren egutegirako sarrera
  • 8.3 Erabiltzailerako sarrera
   • Estatistikaren zabalpena berdina da erabiltzaile guztietarako argitaratzeko unean.

    Hala ere, Administrazio publikoen gastuaren sailkapen funtzionala atalean bildutako datuak Espainiako Estatistika Institutuari argitaratu baino lehen ematen zaizkio, bahitura baten menpean, informazioa Espainiako Urteroko Kontularitza Nazionalean sar daitezen, baita Eurostat erakundeari ere, horiek baliozta ditzan.

 • 9. Zabalpenaren maiztasuna
  • 9.1 Zabalpenaren maiztasuna
   • Urterokoa.
 • 10. Irisgarritasuna eta argitasuna
 • 11. Kalitatearen kudeaketa
  • 11.1 Kalitatearen bermea
   • Europako Estatistiken Jardunbide Egokietarako Araudia.
  • 11.2 Kalitatearen ebaluazioa
   • Urtero, informazioa SEC 2010 sistemaren Transmisio Programaren esparruan igortzean, Eurostat erakundeak igorritako datuen koherentzia, sendotasuna eta bideragarritasuna ebaluatzen ditu. Prozesu horretan zehar, datuen bilakaerari edo zergen sailkapenari buruzko argibideak bidaltzen dira, eskatzen direnean.

    Eurostat erakundeak, estatu kideetara egiten dituen “elkarrizketa bisitaldien” esparruan, finantza publikoei dagozkien estatistiken datuak berraztertzen ditu.

 • 12. Garrantzia
  • 12.1 Erabiltzailearen beharrak
   • Orokorrean, estatistika honen erabiltzaile nagusiak gastu publikoaren helburu zehatzei, joerei, eta herrialdeen arteko alderaketei arreta handia jartzen dieten erakunde-analistak dira (ECOFIN eta Batzordeko zenbait zerbitzuk, ELGE, eta abar).
  • 12.2 Erabiltzailearen poztasuna
   • Ez dago eskuragai
  • 12.3 Sakontasuna
   • Eragiketa horrek SEC 2010 Transmisio Programak (dibisioen araberako gastuaren sailkapena azpisektore guztietarako, eta taldeen arabera administrazio publikoak sektore osorako) eta borondatezkoek (COFOG taldeen araberako gastuaren sailkapena azpisektore guztietarako) eskatzen dituzten derrigorrezko baldintza guztiak betetzen ditu.

    Horrez gain, COFOG dibisioen eta autonomia-erkidegoaren araberako gastuaren sailkapena argitaratzen da.

 • 13. Zehaztasuna eta fidagarritasuna
  • 13.1 Zehaztasun orokorra
   • Laginketa-akatsak
  • 13.2 Laginketa-akatsak
   • Laginketa-akatsak
  • 13.3 Laginketarekin zerikusirik ez daukaten akatsak
   • Laginketa-akatsak
 • 14. Aukera eta puntualtasuna
  • 14.1 Aukera
   • Eragiketa honen derrigorrezko transmisioa t+12 hilabetekoa da, erreferentziazko urtea amaitu ondoren. t+12 hilabetean, t urteko informazioa behin-behinekoa da. t+24 hilabetean, datuak behin betikoak dira.
  • 14.2 Puntualtasuna
   • IGAE erakundeak egutegian ezarritako datan argitaratzen du estatistika, Transmisio Programan zehaztutako epea baino hilabete inguru lehenago.
 • 15. Koherentzia eta alderaketa
  • 15.1 Alderaketa geografikoa
   • Estatistiken alderaketa geografikoa beste herrialde batzuekin da. Eragiketa ekonomikoak SEC 2010 sistemaren arabera erregistratzen dira eta horrek alderaketa handia bermatzen du.
  • 15.2 Denborazko alderaketa
   • Estatistikaren seriea denboran zehar aldera daiteke; izan ere, SEC 2010 sistemak eta, zehazki, arautegiaren Transmisio Programak homogeneotasuna eskatzen du 1995. urtetik aurrera (COFOG taldeen eta azpisektoreen araberako xehetasuna derrigorrezkoa da 2001etik aurrera, nahiz eta Espainian 1995. urtetik aurrera argitaratu).
  • 15.3 Koherentzia – sektoreen gurutzaketa
   • Estatistika honetan jaso diren eragiketa ekonomikoen datuak bat datoz finantza publikoko eta PDE estatistika guzietan erregistratu direnekin.
  • 15.4 Koherentzia – barnekoa
   • Gaur egun bermatuta dago.
 • 16. Kostuak eta karga
  • 16.1 Kostuak eta karga
   • Estatistika sortzeari lotutako kostuak 166,00 mila eurokoak dira, eta Ogasun Ministerioaren Aurrekontuan aurreikusten dira.
 • 17. Datuak berraztertu
  • 17.1 Datuak berraztertu – Politika
   • IGAE erakundearen finantza publikoen estatistikei buruzko datuak berraztertzeko politika orokorrari jarraituz, t urteari dagozkion argitaratutako datuak berraztertu behar dira t+2 urtearen azken hiruhilekora arte; ondoren, informazio estatistikora gehitu diren datuak behin betikoak izango dira.
  • 17.2 Datuak berraztertu – Praktika
   • Eragiketa estatistiko honen esparruan, t urteko datuak, t+12 hilabetean argitaratuta, behin-behinekoak dira. t+24 hilabetean argitaratutakoak, ordea, behin betikoak dira.
 • 18. Estatistiken prozesamendua
  • 18.1 Jatorrizko datuak
   • Eragiketa estatistiko hau egiteko erabili diren informazio-iturriak administrazio publikoak sektorean sailkatuta dauden enpresa publikoetatik eskuratutako administrazio-datuak eta informazio ekonomikoa eta finantzarioa dira

    Informazioak administrazio publikoak sektorean sailkatuta dauden unitate guztiak hartzen ditu barne, Kontu Nazionalen eta Eskualdeko Kontuen Europako Sisteman (SEC 2010) zehazten den arabera. Bereziki,erabili diren jatorrizko datuak honako hauek dira: Estatuaren eta Gizarte Segurantzaren kontularitza-informazioa eta aurrekontu-informazioa; autonomia erkidego eta tokiko administrazio bakoitzaren aurrekontuei eta kontularitza- eta aurrekontuz kanpoko informazioari buruzko galdetegi normalizatuak; aurrekontutik kanpo dauden baina administrazio publikoak sektorean (S.13) dauden unitateen kontularitza-egoerak (balantzeak eta galdu-irabazien kontuak); eta administrazio bakoitzeko kontu orokorra, aurrekontuko eta kontularitzako informazio guztia biltzen duena.

  • 18.2 Datuak biltzeko maiztasuna
   • Urterokoa.
  • 18.3 Datuak bildu
   • Estatuari lotutako administrazio-datuak Kontularitzako Informazio Sisteman (SIC) zentralizatuta daude; Gizarte Segurantzako datuak, ordea, Gizarte Segurantzako Kontularitzako Informazio Sisteman daude (SICOSS). Estatuko sektore publikoaren (estatuko sektore publikoa eta sortze sektore publikoa) barruan dauden gainerako unitateetarako, informazio ekonomiko eta finantzarioa CICEP.red aplikazioan dago eskuragai. Horretan, urteko kontuak, auditoretza-txostenak, bitarteko finantza-egoerak eta abar daude. Autonomia-erkidegoek betetako eragiketa estatistiko honetarako beharrezkoa den informazio ekonomiko eta finantzarioa Autonomia-erkidegoen Informazio Zentralean (CIMCA) dago gordeta; tokiko erakundeei dagokiena, ordea, SICEL sisteman dago (Tokiko Erakundeen Kontularitzako Informazio Sistema). Azkenik, administrazio bakoitzeko kontu orokorra dago eskuragai, ekitaldian zehar izandako aurrekontu- eta kontularitzako informazioa duena.
  • 18.4 Datuak balioztatu
   • Balioztatzeko prozesua egiaztapen aritmetikoak egitean eta finantza publikoen estatistiken esparruan jakinarazitako administrazio publikoak sektoreko informazioarekiko koherentzian oinarritzen da.
  • 18.5 Datuak pilatu
   • Eragiketa estatistiko hau egiteko lanak bi unitateen arabera alda daitezke: aurrekontu mugatzailearen eta kontularitza publikoaren menpean daudenak, eta enpresako Kontularitza Plan Orokorraren menpean daudenak (pribatua). Lehenengo taldean, unitate horien gastu-esleipena COFOG taldeei gastu-eragiketen garapenean oinarritzen da, SEC sisteman ezarritako metodologiari jarraituz, gastuen aurrekontuaren sailkapen ekonomikotik abiatuta. Aurrekontuaren egitura funtzionalak eta programako egiturak gastuak kudeatzeko zentroei esleitutako aurrekontu-baliabideekin lortu behar diren xedeak eta helburuak zehazten dituzte. Aurrekontuaren kitapenen gastu-programak banan-banan aztertzen dira haien xedea ezagutzeko, eta dagokion COFOG taldean esleitu ahal izateko.

    Enpresako Kontularitza Plan Orokorraren menpean dauden unitateei dagokienez, sailkapen funtzionala haien jarduera nagusia kontuan hartuz egiten da, estatutu eta memorietan zehaztuta dagoena. Hala ere, zenbait jarduera desberdin burutzen dituzten unitateetan (adibidez, azpiegitura publikoak hezkuntzaren arloan eta garraioen arloan bultzatzen dituzten enpresa publikoen kasuan), zenbait COFOG talderi egiten zaien gastuaren esleipena memorietan jasota dagoen informaziotik ondorioztatzen denaren arabera egiten da.

    Azkenik, interes, transferentzia arrunt eta kapital-transferentzia eragiketetan gastuaren kontrakontu-unitatea aztertzen da; ondorioz, S.13 sektorean eragiketa bakoitza azpisektore bakoitzeko datuen batura da, azpisektoreen artean bermatzen diren aipatutako eragiketak izan ezik.

  • 18.6 Doikuntza
   • Ez dira doikuntzak egiten.
 • 19. Oharrak
  • 19.1 Oharrak