Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Aurkezpena

Iruzurraren Kontrako Neurrien Koordinazio Zerbitzu Nazionala (SNCA) arduratzen da Europar Batasunak iruzurraren aurka dauzkan finantza-interesak babestera bideratutako ekintzak koordinatzeaz eta Europar Batasunaren Funtzionamendu Tratatuaren 325. artikulua eta Iruzurraren Kontrako Europako Bulegoak (OLAF) egindako ikerketei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko irailaren 11ko 883/2013 (EB, Euratom) Erregelamenduaren 12 bis artikulua betearazteaz.

Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusian integratuta dago, eta, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren hogeita bosgarren xedapen gehigarriaren arabera, eginkizun hauek dagozkio:

  • Estrategia nazionalen eratze eta abiaraztea bideratu eta Europar Batasunaren finantza-interesak babesteko beharrezkoak diren lege eta administrazio aldaketak sustatu.
  • Europar Batasuneko funtsen kudeaketarako sistema nazionaletan izan litezkeen urritasunak identifikatu.
  • Erakunde nazionalen eta OLAFen arteko irregulartasun eta iruzur susmoen koordinazio eta informazio bideak ezarri.
  • Iruzurraren prebentzio eta honen aurkako borrokarako prestakuntza sustatu.

Estatuko Administrazioko kontu-hartzaile nagusia buru duen aholku-kontseilu baten laguntza izango du SNCAk.