Ir al contenido
Logotipo del Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Logotipo de la Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Europar Batasunaren finantza-interesei egindako Iruzurraren aurkako Aurrezaintza eta Borrokarako Aholku Batzordea (CAFUE)

Dirulaguntzen Lege Orokorraren hogeita bosgarren xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan ezartzen denez, Iruzurraren aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak Estatuko Administrazioko kontu-hartzaile nagusia buru duen Aholku Batzorde baten laguntza izango du. Batzorde hori Europar Batasunaren finantza-interesei dagokienez iruzurraren kudeaketan, kontrolean, prebentzioan eta borrokan eskumenak dituzten ministerio, organismo eta gainerako erakunde nazionalen ordezkariek osatuko dute. Osaera eta funtzionamendua errege-dekretu bidez zehaztuko dira.

Martxoaren 1eko 91/2019 Errege Dekretuaren, bidez, Europar Batasunaren finantza-interesei egindako Iruzurraren aurkako Aurrezaintza eta Borrokarako Aholku Batzordearen osaera eta funtzionamendua arautzen dira. Kide anitzeko organo gisa eratzen da, SNCAren aholkularitza- eta laguntza-organo aholku-emaile gisa, eta haren helburua Zerbitzu horri bere zereginak betetzen laguntzea da. CAFUEn ordezkaritza zabala dute esparru horretan iruzurraren kudeaketan, kontrolean, prebentzioan eta borrokan eskumenak dituzten organo, entitate eta erakunde nazionalek, eta, beraz, modu batean edo bestean parte hartzen dute neurri eta jarduketa horiek hartzen eta gauzatzen. CAFUE funtsezko tresna da iruzurraren aurkako zikloaren faseetan (prebentzioa, detekzioa, ikerketa eta errekuperazioa/zehapena) parte hartzen duten eragile guztien arteko lankidetza eraginkorra bermatzeko eta SNCAk iruzurraren aurkako prebentzioaren eta borrokaren arloan koordinazio-lana behar bezala egiteko. Horrela, erakundeek erantzun integratua eta eraginkorra ematen diote EBren finantza-interesei egindako iruzurraren fenomenoari.

CAFUEk osoko bilkuran, batzorde iraunkorrean edo bertan eratutako batzordeen bidez funtziona dezake. Gaur egun, Iruzurraren aurkako Araudia Aztertzeko eta Berrikusteko Batzordea eta Iruzurraren aurkako Estrategia Nazionalerako Batzordea daude eratuta.

  • Acuerdo  al Pleno del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. Constitución de la Comisión para el Análisis y revisión de la Normativa Antifraude.
  • Acuerdo al Pleno del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. Constitución de la Comisión para la Estrategia Nacional Antifraude.
  • Reglamento de Régimen Interior del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.