Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Contas rexionais. Información anaul

​​Publicación anual que complementa ás Contas das Administracións Públicas e que está dedicada de forma exclusiva a desenvolver as operacións realizadas polo subsector Administración rexional por Comunidade autónoma e polo subsector Administración local por Comunidade autónoma e cidades con estatuto de autonomía. A metodoloxía e a información de base utilizadas son as mesmas que as das Contas das Administracións Públicas. Os datos presentados nesta publicación teñen carácter de definitivos.