Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade Nacional. Informe anual: Avance da actuación económica e financeira das Administracións Públicas

Informe de periodicidade anual relativo á actividade económica e financeira realizada polas Administracións Públicas. Nesta publicación analízanse as operacións realizadas polo sector en termos de contabilidade nacional, así como os resultados da actuación económica e orzamentaria do Estado.