Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Calendario de divulgación de datos. FMI Proxecto NEDD/SDDS

Esta páxina indica as datas nas que está prevista a difusión dos datos correspondentes ás operacións non financeiras do sector Administracións Públicas e do Estado, en termos de contabilidade nacional, que elabora o IGAE, de acordo aos requisitos das Normas Especiais de Divulgación de Datos (NEDD) establecidas polo FMI.

Última actualización: dd/mm/aaEnlace de acceso a la informaciónFecha de publicación
Abril Mayo Junio
29/04/22 Administraciones Públicas ------
29/04/22 Estado Día 29 (02/22) Día 30 (03/22)​Día 30 (04​​/22)

Nota: Las fechas entre paréntesis (mes/año) indican el periodo al que van referidos los datos.