Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzko txostena

Uztailaren 5eko 15/2010 Legearen —abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldatzen duenaren— 4. artikuluak, merkataritza-eragiketetan berankortasunari aurre egiteko neurriak ezartzen dituenak, xedatzen du Estatuko Kontu-hartzailetza Nagusiak Estatuko Administrazio Orokorraren betebeharrak ordaintzeko aurreikusitako epeen betetze-mailari buruzko txosten bat egingo duela hiru hilean behin, eta txosten horretan ezinbestean sartu behar dituela epea betetzen ez den betebeharren kopurua eta zenbateko osoa. Agindu hori betetzeko, EAKNk betebeharrren ordainketari buruzko informazioa argitaratuko du aldian-aldian.