Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Estatuko Sektore Publikoaren inbertsioaren banaketa, lurraldeka

Estatuko Administrazioaren Esku-hartze Orokorrak Aurrekontuei buruzko Lege Orokorraren 135. artikuluan ezarritako betebeharra betez prestatzen du argitalpen hau. Artikuluaren arabera, Aurrekontuen Bulegoak Estatuko Sektore Publikoaren benetako inbertsioa zer heinetan gauzatzen den jakinarazi behar die Gorte Nagusiei, eskualdeka, sei hilez behin.

Argitalpena 2009an kaleratu zen lehen aldiz, Estatuaren 2009rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2/2008 Legearen 60. artikulua aplikatuz, hots, Estatuari eta haren erakunde autonomiadunei dagokienez.

Estatuaren 2015erako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 26ko 36/2014 Legeak Estatuko Sektore Publikora ere zabaltzen du eremu subjektiboa.