Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Kontabilitate nazionala. Urteko txostena: Administrazio Publikoen eragiketa ekonomiko eta finantzarioaren aurrerapena

Administrazio Publikoek daukaten jarduera ekonomiko eta finantzarioari buruzko urteroko aldizkakotasuna duen txostena. Argitalpenean sektoreak kontularitza nazionalaren arabera burutu dituen eragiketak aztertzen dira, baita Estatuaren eragiketa ekonomikoaren eta aurrekontu-eragiketaren emaitzak ere.