Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Intervención General de la Administración del Estado.
Administración Presupuestaria

Contabilidade nacional. Operacións non financeiras do subsector Corporacións locais. Información anual

​Serie de datos das operacións non financeiras realizadas polo subsector Administración local, en termos da contabilidade nacional (SEC 2010) Base 2010.